"Türk Müzik Tarihinde Darü’l-Elhan ve Darü’l-Elhan Mecmuası" piyasaya çıktı

Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş sürecinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olan Dârü’l-Elhân’ın anlatıldığı “Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-Elhân ve Dârü’l-Elhân Mecmuası” adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi...

"Türk Müzik Tarihinde Darü’l-Elhan ve Darü’l-Elhan Mecmuası" piyasaya çıktı

Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş sürecinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olan Dârü’l-Elhân’ın anlatıldığı “Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-Elhân ve Dârü’l-Elhân Mecmuası” adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Eserin ilk bölümünde Türk müzik tarihinde Dârü’l-Elhân’a kadar eğitim ve öğretim veren kurumlar hakkında genel bilgilere yer veriliyor. Eserin ikinci bölümünde ise Dârü’l-Elhân’ın oluşum ve gelişim süreci anlatılıyor. Kurumun kuruluş süreci, müzik encümeni talimatnamesi, kurumda verilen eğitim-öğretim programı, kurumda görev yapmış idareci ve öğretmenler tespit edilerek inceleniyor. Ayrıca eserde kurumun yayın faaliyetlerine, gerçekleştirdiği konserlere ve bu konserlerin Türk basınındaki yankılarına yer veriliyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura sunulan 393 sayfalık eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.
YORUM EKLE